EELK Paide Püha Risti kirik ja kogudus

 

Au  olgu  Jumalale  kõrges  ja maa

 

 peal  rahu, inimestest  hea  meel !

 

T U L E K U L

⭐︎  Jumalateenistused pihi ja armulauaga pühapäeviti kell 10

⭐︎  Orelimuusika kolmapäeviti kell 12

⭐︎  Teeliste kirik juuni, juuli, august avatud T-L 12-15, P 10-12
 
⭐︎  Surnuaiapüha 7.juulil  kell 11 Sillaotsa kalmistul, kell 13 Reopalu kalmistul
 

 

 

Leerikool

 

 

Kinnituskiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎ EELK Paide Püha Risti kirik on avatud õigeusklike teenistusteks

14. aprillil toimus Paide raekojas kohtumine, millest võtsid osa Paide linnavolikogu ja –valitsuse, Ukraina kohaliku kogukonna, Eesti Apostliku Õigeusu kiriku ja EELK Paide Püha Risti koguduse esindajad. Koos arutati võimalusi, kuidas lisaks ainelisele toele pakkuda suurenenud õigeusklike kogukonnale ka vaimset ja hingelist tuge. Vastastikuses mõistmises ja üksmeeles sündis otsus, et õigeusklike kogukonnale võimaldatakse EELK Paide Püha Risti kirikut kasutada teenistusteks kirikuslaavi-keeles, mis on ka Ukraina õigeusu kirikutes kasutusel. Õigeusklike saab teenima Suure-Jaani õigeusu kiriku preester isa Roman. Esimene teenistus õigeusklikele toimub 24. aprillil kell 12.00.

Arvo Pärdilt Ukraina inimestele: Kallid Ukraina sõbrad, kallid kolleegid, kallid, kes te kõik praegu elu hinnaga võitlete oma kodu eest! Me kummardame teie vapruse ees, millel on meeletu kannatuse hind. Oleme teiega koos nii palju, kui saame. Meile on jäänud vaid klomp kurgus ja pisarad ja palved. Sõnad on hakanud kaotama oma tähendust. Andke meile andeks! Andke meile andeks, et me ei suutnud teid kaitsta meie ajal kujuteldamatu katastroofi eest. Elagu Ukraina! Слава Україні!

/ENG/ Arvo Pärt to the People of Ukraine Dear friends in Ukraine, dear colleagues, dear all fighting for your home at the price of your life, We bow before your bravery, bravery in the face of nearly unbearable suffering. We are with you as much as we are able to. All that is left to us is a lump in our throats and tears and prayers. Words have begun to lose their meaning. Forgive us! Forgive us for failing to protect you from a disaster unimaginable in our time. Long live Ukraine! Слава Україні!

/UKR/ Українцям від Арво Пярта Дорогі українські друзі, дорогі колеги, дорогі всі, хто сьогодні ціною свого життя бореться за свій дім. Ми схиляємося перед вашою відвагою, за якою стоять неймовірні страждання. Ми будемо з вами так довго, як тільки зможемо. У нас комок в горлі, нам залишаються лишень сльози та молитви. Слова втрачають своє значення. Пробачте нас! Пробачте, що ми не змогли захистити вас від неймовірної для нашого часу катастрофи. Слава Україні!

/RUS/ Арво Пярт людям Украины Дорогие украинские друзья, дорогие коллеги, все те, кто сейчас ценой своей жизни сражается за свой дом! Мы преклоняемся перед вашим мужеством, цена которого – неимоверные страдания. Мы будем с вами столько, сколько сможем. Все, что нам остается – это комок в горле, слезы и молитва. Слова потеряли свое значение. Простите нас! Простите нас за то, что мы не смогли защитить вас от немыслимой в наше время катастрофы. Слава Украине! Слава Україні!

⭐︎ Peapiiskop Urmas Viilma läkitus:

Armsad vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste juhid!

Sündmused Ukrainas on muutnud meid ärevaks mitmes mõttes. Lisaks hirmule ja teadmatusele valitseb ka omamoodi jõuetuse tunne – tahaks midagi teha ära, et aidata Ukraina inimesi ja anda oma panus.

Saadan peagi välja oma karjasekirja tuhkapäevaks ja paastuaja alguseks, milles pööran eritähelapanu sõjale Ukrainas. Teisipäeval koguneb ka konsistoorium arutama, millised on meie võimalused Ukrainat aidata. Oleme olnud ühenduses Ukraina luterlastega ka otse. Püüame saada vahetut infot, mida nad enim vajavad ja kuidas saame neid aidata. Edastame peagi vajaliku info selle kohta ka kogudustele. Seni saavad kogudused omapoolset abi osutada annetades mittetulundus- ja abiorganisatsioonidele, kelle kohta saatsin infot juba oma reedeses kirjas: Eesti Punase Risti, Ukraina Kultuurikeskuse, MTÜ Mondo ja Eesti Pagulasabi kaudu. Lisaks, saatis Avo Üprus kirja, kus palus toetada ka EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö Sihtasutust märgusõnaga“ Living Hope“ EE691010220271814222.

Minu palve on, et leiate oma koguduses jõukohase viisi toetamiseks. Kuid kõik aktsioonid, millele soovite üldkirikliku mõõdet, palun enne nende välja kuulutamist kooskõlastada assessor Ove Sanderi ja minuga. Vastasel juhul võib tekkida paralleelseid või kattuvaid tegevusi, mis lõpuks konkureerivad üksteisega. Parim viis asju hästi teha, on teha neid koordineeritult.

Tõstatunud on põgenike vastuvõtmise küsimus. Oleme assessor Ove Sanderi ja õpetaja Avo Üprusega sel teemal tegevusplaani kooskõlastamas, kuid annan teada, et kogudustes võiksite juba oma võimalused sõjapõgenike vastuvõtmiseks juhatuste ja kaastöölistega ära kaardistada, et olla valmis infot konsistooriumiga jagama, kui selle päringu esitame. Tean, et meil on juba kogudusi, kes põgenikke oma kiriku, kogudusemaja või laagrikeskuse kontekstis on valmis vastu võtma. Kaardistage oma võimalused ja peagi küsime selle kohta kõigilt konkreetsemalt infot.

Ja lõpetuseks, palvetagem lakkamata eelolevatel nädalatel meie kogudustes toimuvatel jumalateenistustel ja erinevatel palvustel Ukraina rahva ja iseseisvuse pärast ning selle eest, et sõjategevus lakkaks ja saabuks rahu. Lisaks, säilitagem ka ise rahu oma südames, hinges ja omavahelistes suhetes.

Kinnitagu meid apostel Pauluse sõna: “Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna.” (Kl 3:15)

+Peapiiskop Urmas Viilma Pühapäeval enne paastuaega, 27. II 2022