Orel

Augustikuul  1932.  aastal  sõlmiti  koguduse  juhatuse  ja  Võru  orelimeistrite
vendade  J. T. T. Kriisa’de vahel uue oreli ehitamise  leping. Orel sai valmis 1.sept. 1933. a. Uue oreli õnnistamine toimus suure pidulikkusega 1.oktoobril 1933. a. Järva praost Chr.Beermann’i poolt Koeru õpetaja A. Pähn’a ja Paide-Anna õpetaja G. Pärli kaasabil.

Uudised aastal 1933:

28. juuli 1933 Postimees
Paide kirik saab uue oreli. Neil päewil algas Paide kirikus uue oreli ehitustöö tuntud Wõrumaa orelimeistrite Kriisade poolt. Oreli osad on walmistatud Kriisade kodukohas ning toimetati 3 weoautoga Paide. Töö, mis käib 4 mehega, wältab arwestuste järele wähemalt kuu aega. Maksma läheb oreliehitamine 5800 krooni, sellest on kogudus juba tasunud ära 3500 kr.

5. september 1933 Postimees
Paide kirikus seati üles uus orel, mille walmistajad Kriisad Wõrumaalt. Orel maksab 5800 krooni ja on eeskujulik. Proowijad jäid oreliga täiesti rahule.

 

232869

Materjal: puit, pronksvärv, õlivärv.
Tehnika: tisleritöö.
Dateering ja autorid: prospekt 1848 – Ernst Kessler, mehhanism 1933 – vennad Kriisad
Mõõtmed: kõrgus kuni karniisini ca 3,6 m; laius ca 4 m.
Oreli traktuur: torupneumaatika, puhuvtuule süsteem

Muinsuskaitse alla võetud 1980. aastail.

Orel on kaetud valge ja roosakasbeeži õlivärvi ning pronksvärviga. Mehhanismi on valmistanud vennad Kriisad samal aastal. Neobarokne oreliprospekt koosneb ehtbarokilikult laia ja rikkalikult profileeritud karniisiga eenduvatest-taanduvatest osadest. Oreliprospekti korpusest eendub skulpturaalne keskrisaaliit, mis jaguneb viieks oreliviledega väljaks. Keskmine väli on madal, karniis eendub keskosas segmentkaarselt, tipneb ankurristist, karikast, pasunast ja harfist koosneva kimbuga. Polügonaalsed külgtiivad on kõrgemad, kaetud keskosas segmentkaarselt taanduva karniisiga. Keskmise välja ja külgtiibade vahele jäävatel väljadel omaette karniis puudub, seda katab kesk- ja külgväljade karniis. Orelivilede ülaosas paikneb pronksvärviga kaetud nikerdatud taimornament.

6527617t1ha722

Orelimeister Hardo Kriisa (Foto: D. Kotjuh)

 

Paide oreli keelregistrite väljaehitamine aastal 2017

EELK Paide Püha Risti kogudus plaanis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ehitada lõpuni kiriku oreli. 1933 aastal vendade Kriisade (Juhan, Jakob ja Tannil) poolt valminud orelil puuduvad kolm keelregistrit “Oboe”, “Trompete” ja “Posaune”, mida aastal 2017 viis lõpuni Tannil Kriisa lapselaps Hardo Kriisa, kes on pilli palju aastaid ka hooldanud.

Oreli valmimine on andnud võimaluse lisaks vaimulike toimingute läbiviimisele korraldada professionaalseid orelikontserte, mis laiendab tunduvalt meie kultuuriruumi. Samuti saavad Paide Muusikakooli oreliklassi õpilased harjutada juba täiuslikul instrumendil.

Projekti elluviimiseks algatati korjandus, et kõik soovijad saaksid panustada Paide kultuuri arengusse ja teha vääriline kingitus Eesti riigile 100. sünnipäevaks.

 

orelioboeviled

Oboeviled

 

12_persoon_kaasajast_Olaf_Laane_008

Organist Olaf Lääne