Annetused

Kirikut ja kogudust saab toetada tehes annetuse

Annetuse/makse saaja:
EELK Paide Püha Risti kogudus

Arveldusarve:
EE691010702000729006  (SEB)

Selgitus:
1)  Annetus   (kui summa soovitakse kanda tuludeklaratsiooni)
2)  Annetuse sihtotstarve   (kui summa pole oluline tulumaksu tagasisaamiseks)