07.02.2016 kell 11.00 toimuva täiskogu päevakord

2016 aasta korralise täiskogu päevakord

1)      Täiskogu liiikmete registreerimine.

2)      2015 aasta aruanne.

3)      Revisjonikomisjoni aruanne.

4)      2016 aasta eelarve kinnitamine.

5)      Revisjonikomisjoni hinnang 2016 aasta eelarvele.