Leeripüha Paide Püha Risti kirikus

Leeritõotuse andmine

Leeritõotuse andmine